Våra tjänster

Investeringar

mynt, siffror och kalkyler

Terox investerar även i bolag. Viktigast för oss är entreprenörerna som driver bolaget. Duktiga och ambitiösa människor är en absolut förutsättning för att vi ska investera i ett bolag. Vi ser gärna att det finns en beprövad affärs- och intjäningsmodell innan vi investerar. Vi har lång erfarenhet av att driva bolag och tar oftast ett större engagemang i form av styrelseplats där vi tillsammans med entreprenörerna kan ta bolaget till nästa steg. Vi gör även investeringar där vi tar en mindre aktiv roll om vi har förtroende för bolagsledning och företrädare och tror på värdetillväxten.

kollegor skakar hand