Våra tjänster

Krediter

mynt, siffror och kalkyler

Terox erbjuder krediter på mellan 10 – 100 MSEK till medelstora och större företag i Sverige. Nedan följer ett urval av krediter som Terox kan erbjuda. Kontakta oss gärna för mer information.

kontorsfasad

Fastighetslån

Är ditt företag i behov av lån vid förvärv av fastigheter, omfinansiering av lån eller ska genomföra ny-, om- eller tillbyggnad kan vi tillgodose krediter för att lösa detta. Terox kan erbjuda lån på mellan 10 – 100 MSEK.

möte med kollegor

Brygglån

Ibland uppstår plötsliga och tillfälliga likviditetsbehov trots att verksamheten går bra. Det kan exempelvis röra sig om tillträde av en fastighet inom några dagar eller kanske återbetalning av ett lån. Den långsiktiga finansieringen tar längre tid än beräknat och man hinner inte vänta utan att riskera affären.

Terox kan snabbt tillgodose ett kortare lån på 3-12 månader tills en mer långsiktig finansiering är på plats.

två kollegor kollar på en dator

Kreditfacilitet

Uppstår tillfälliga likviditetsbehov kontinuerligt i bolaget kan Terox tillgodose en kreditfacilitet som kan nyttjas och återbetalas när som helst under löptiden. Förutsättningen är att det finns en god säkerhet för faciliteten och en återbetalningsförmåga.

händer på dator

Hybridfinansiering

Ibland gör vi gemensamma affärer med våra kunder. Vi gör en bedömning från fall till fall huruvida en affär kan vara intressanta ur ett ägarperspektiv och/eller vinstperpektiv och kan då göra kombinationer av lån / investeringar eller vinstdelningslösningar. Konvertibler är en vanligt förekommande finansieringslösning exempelvis.

två kollegor diskuterar

Specialkrediter

Terox är flexibla. Så länge fullgod säkerhet kan ställas för krediten kan vi tillsammans hitta lösningar för att tillgodose behoven som föreligger.

Säkerhet och återbetalning

Terox ger endast ut krediter mot säkerhet och det måste alltid finnas en plan för hur lånet ska återbetalas. Säkerheterna vi typiskt kräver kan vara både traditionella och mindre traditionella. Vi gör en individuell analys av kundens behov, situation och återbetalningsförmåga och hittar flexibla vägar för att tillgodose alla parters behov.